Тренинг за работа в екип


Това е социално-психологически тренинг за мотивиране на хората да работят в екип. Включени са практически игри и теоретична част...
 

Развитие на социалните компетенции


Заданието е по джоб тренинг за формиране или развитие на социалните компетенции...
 

Тренинг по професионално ориентиране


Това е тренинг, свързан с психологията, в частност със Социалната психология на тема професионално ориентиране. Основната цел и задача на тренинга е човек сам да осъзнае как избира своята професионална насока...
 

Упражнение по социална психология


Упражнение по социална психология за студенти четвърти курс седми семестър...
 

Социална характеристика


Лицето няма братя и сестри. Детето е търпяло лишения и в материално отношение и не получава всичко, което пожелае. Живее в дом за деца без родителски надзор...
 

Поведение на личността в конфликтна ситуация - упражнение върху социално психологически тест на Томас и Килмън


Тест на Кен Томас – Робърт Килмън за стратегии на поведение на личността в конфликтни ситуации...
 

Социално-психологически тренинг за общуването


Участниците да усъвършенстват уменията си за общуване, респективно за самоконтрол, което да доведе до промяна в агресивната им нагласа...
 

СПТ разрешаване на конфликти


Двучасов тренинг за решаване на кофликти за ученици от 11 и 12 клас. Целите, на който са формиране на конфликтна компетентност на учениците и развиване на умения за толерантност...
 

Упражнение по Социална психология за Личен живот


Чрез тази анкета, можете да подобрите съдържанието на курсовия си проект, ако е на тема терапия при проблеми с партньора в брака....
 

Същност и еволюция на социалната психология


Посочете какво е характерно за развитието на социалната психология като самостоятелна наука...

Качи упражнение и спечели
 

Сподели своите Упражнения по Социална психология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент