Социална характеристика


Лицето няма братя и сестри. Детето е търпяло лишения и в материално отношение и не получава всичко, което пожелае. Живее в дом за деца без родителски надзор...
 

Развитие на социалните компетенции


Заданието е по джоб тренинг за формиране или развитие на социалните компетенции...
 

Тренинг за работа в екип


Това е социално-психологически тренинг за мотивиране на хората да работят в екип. Включени са практически игри и теоретична част...
 

Тренинг по професионално ориентиране


Това е тренинг, свързан с психологията, в частност със Социалната психология на тема професионално ориентиране. Основната цел и задача на тренинга е човек сам да осъзнае как избира своята професионална насока...
 

Поведение на личността в конфликтна ситуация - упражнение върху социално психологически тест на Томас и Килмън


Тест на Кен Томас – Робърт Килмън за стратегии на поведение на личността в конфликтни ситуации...
 

Социално-психологически тренинг за общуването


Участниците да усъвършенстват уменията си за общуване, респективно за самоконтрол, което да доведе до промяна в агресивната им нагласа...
 

Упражнение по социална психология


Упражнение по социална психология за студенти четвърти курс седми семестър...
 

СПТ разрешаване на конфликти


Двучасов тренинг за решаване на кофликти за ученици от 11 и 12 клас. Целите, на който са формиране на конфликтна компетентност на учениците и развиване на умения за толерантност...
 

Упражнение по Социална психология за Личен живот


Чрез тази анкета, можете да подобрите съдържанието на курсовия си проект, ако е на тема терапия при проблеми с партньора в брака....
 

Същност и еволюция на социалната психология


Посочете какво е характерно за развитието на социалната психология като самостоятелна наука...

Качи упражнение и спечели
 

Сподели своите Упражнения по Социална психология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент