Оценка на потребностите на дете в риск


Материалът е предназначен за социална работа в Кризисен център. Описва потребностите на дете, което е просило в България и в чужбина....
 

Социометричен анализ


Чрез социометрията се анализира и третира структурата на човешкото общество,чрез изследване на малки групи от него. с нейна помощ може да бъде изучавана типологията на социалното поведение в условията на груповата дейност, да се съди за...
 

Юношите – асоциално поведение и ценностна криза


Проблемите на цялото общество рефлектират върху проблемите на децата. Кризата в икономиката, кризата на ценностите, кризата на духа обхваща в чувствителна степен децата. Непрекъснато бележи ръст рискът в поведението им, проявените форми на отклонение...
 

Възгледите на Спенсър


Цел на настоящата разработка е да анализира някои от водещите идеи на Спенсър, като разбира се – имайки предвид неговия труд – основен акцент ще се постави на еволюционните и институционално –обществените теории на Спенсър....
 

Социална адаптация и дезадаптация


Настоящият случай представя момиче на 12 години. Второ дете в семейството, има с десет години по-голям от нея брат...
 

Социални връзки и взимодействие


Социални връзки и взаимодействия. Формалистични и неформалистични групи...
 

Проблемът за методите на изследване в психологията


Проблемът за методите е решаващ за възникването и развитието на една наука. Методите съставляват практическата страна на науката и са начинът, по който те взаимодействат със своя обект...
 

Училищно и професионално ориентиране


Професионалното ориентиране е дейност за информиране и консултиране на личността при вземане на решение за избор и реализация на определена професия и свързаната с нея професионална квалификация....
 

Обществено- икономически и социално-политически промени в европа през xix в. пауперизъм


Процесите на индустриализация , които обхващат в някои страни на Европа икономиката и селското стопанство в...
 

Изследователски експеримент по социална психология


Да изследваме въздействието, влиянието на филми с насилие върху агресията в поведението на деца от 6 до 11 годишна възраст...
1 2 »

Качи анализ и спечели
 

Сподели своите Анализи по Социална психология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент