Невербална комуникация - езикът на тялото


Комуникацията може да се определи като осъществяваща се винаги, когато поведението на едно живо същество или система влияе върху поведението на друго същество или система. При общуването си в социалния контекст ...
 

Теория и практика на работа с деца в риск


Момиче на 13 години, живеещо с баба си. Майката работи в Гърция, а бащата е починал. Момичето често бяга от училище, не поддържа социални контакти с връстници. Поведението и е грубо и арогантно с околните и учителите....
 

Социална перцепция


Благодарение на процеса на социална перцепция ние можем да интерпретираме и разбираме социалната действителност. Най – сложният процес на възприемане се свързва с разбиране същността на другите и...
 

Стрес

09 фев 2010
·
13
·
3,371
·
143
·
150
·
33
·
1

В най-общ смисъл терминът стрес се използва за обозначаване на ситуация, в която човек е по някакъв начин претоварен. В тази извънредно широка рамка обаче са възникнали няколко конкретни дефиниции, като всяка една от тях подчертава различен аспект...
 

Социални дейности


Домовото настоятелство е независимо доброволно сдружение за подпомагане на соц- възпитателната работа, стопанското и материалното осигуряване на дома.в състава на домовото настоятелство влизат учители,общественици,бизнесмени....
 

Особености и специфика на моделите за семейно възпитание в България


Предпоставки и условия за формиране на ралзичните модели за семейно възпитание в България...
 

Правото на спорт


В системата от права на човека само едно е изконно и ако то не се реализира, другите отпадат. Изконното право е правото на живот, за да бъде то реализирано пълноценно са необходими поне още три – правото на труд, правото на учене , правото...
 

Подпомагащо поведение


През март 1964г. едно потресаващо събитие разтърсва цялата американска общественост и става повод за сериозни притеснения. Около три часа през нощта в продължение на повече от половин...
 

Техника за емоционална свобода


Почукай и ще ти се отвори. По-кратки пътища към целта. Как се преодоляват пречките...
 

Науката социална психология


Какво е социална психология, различни парадигми, историческо развитие на СП, СП в България, принципи на СП, методи и изследване, подходи на СП...

Качи доклад и спечели
 

Сподели своите Доклади по Социална психология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент